Onze klachtenprocedure:

Klachten zijn er om op te lossen

Kinderopvang is mensenwerk. En waar mensen werken, kan wel eens iets misgaan. Het kan dus gebeuren dat je – als klant van Waardse Kids Kinderopvang – ergens ontevreden over bent. Onze klachtenprocedure zorgt voor een zorgvuldige afhandeling van je klacht.

Vertel je klacht aan ons!

Als klant heb je het recht een klacht in te dienen. Wij hopen dat je je ontevredenheid direct bij ons neerlegt. Wij zullen er alles aan doen om je klacht naar tevredenheid op te lossen. Je feedback gebruiken we vervolgens om onszelf te verbeteren.

Hoe dien je een klacht in?

Wanneer je een klacht bij Waardse Kids Kinderopvang hebt ingediend, handelen we conform ons Klachtreglement. Voor het indienen van een klacht kun je gebruik maken van het klachtenformulier.

Niet tevreden met onze klachtafhandeling?

Mocht interne klachtenprocedure en klachtafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing dan staat het je vrij je voor informatie, advies en mediation te wenden tot het Klachtenloket Kinderopvang gevestigd in Den Haag: www.klachtenloket-kinderopvang.nl. Je kunt er ook voor kiezen om het geschil in te dienen bij de Geschillencommissie: www.degeschillencommissie.nl.  Hier is ook het reglement van de Geschillencommissie Kinderopvang te vinden.

“Mijn zoon werd gepest tijdens het vervoer van school naar de buitenschoolse opvang door een jongen uit een andere groep. Dat vonden we niet leuk. Ik heb een klacht ingediend en gelukkig werd hier adequaat op gereageerd. Nu gaat Jer weer met plezier naar de opvang.”
Renate, mama van Jeremy (7)