JeugdMATCH: verbindt de professionals en hulpverleners

JeugdMATCH: samen je kind verder helpen

Als er zorgen zijn in de ontwikkeling van een kind werken we in de gemeente Krimpenerwaard met het online systeem JeugdMATCH. Met dit systeem kunnen hulpverleners en professionals beter samenwerken.

Op zoek naar een match

Als een professional betrokken is bij je kind, kan hij een ‘signaal’ in JeugdMATCH zetten. Als een andere professional je kind ondersteunt, kan deze ook een signaal plaatsen. De professionals krijgen dan bericht dat er een ‘match’ is. Deze professionals kunnen dan contact met elkaar opnemen om te overleggen hoe ze je kind het beste kunnen ondersteunen.

Alleen met jouw toestemming

Er wordt altijd toestemming gevraagd aan ouders voordat er overleg is over een kind. In JeugdMATCH staat geen inhoudelijke informatie. Er staat dus niet waarom een professional betrokken is bij het kind. Niemand kan zomaar in het systeem op zoek naar je kind. De professional moet eerst een signaal afgeven voordat hij kan zien welke andere professionals betrokken zijn. Een signaal blijft maximaal 2 jaar in het systeem staan, daarna gaat het naar het archief. Na 5 jaar in het archief wordt automatisch alles verwijderd.

Niet iedereen heeft zomaar toegang

Sinds april 2019 is Waardse Kids Kinderopvang aangesloten bij JeugdMATCH en kunnen wij signalen plaatsen. Dit kan alleen de clustermanager of de pedagogisch beleidsmedewerker doen.

Wanneer in JeugdMATCH?

Er kunnen verschillende redenen zijn om een signaal te plaatsen:

  • wanneer er bij de start van de opvang al zorg verlenende instanties betrokken zijn bij een kind;
  • wanneer een kind ernstige problemen heeft in zijn ontwikkeling;
  • bij een combinatie van zorg en betalingsachterstanden;
  • bij de beëindiging van de plaatsing naar aanleiding van een betalingsachterstand.

 

Meer weten?

Wanneer wij een signaal in JeugdMATCH plaatsen, krijg je dit altijd via de clustermanager van de opvang van je kind te horen. Heb je vragen over JeugdMatch, neem dan contact met op de locatiemanager of de pedagogisch beleidsmedewerker.