Opvangdag wijzigen

Je opvangdag wijzigen?

Structurele wijziging?

Wil je de opvangdag van je kind aanpassen? Niet voor een keer, maar voor de komende tijd? Dit kan online via het mutatieformulier.

Incidentele wijziging?

Als je kind gebruikt maakt van kinderopvang is het soms nodig om een opvangdag te ruilen of een extra opvangdag aan te vragen. We begrijpen als kinderopvangorganisatie heel goed dat je dit niet zomaar vraagt. Je kind is bij ons van harte welkom, ook buiten de vaste opvangdagen in je contract. We proberen je in dat geval altijd te helpen. Soms is het mogelijk, maar soms helaas ook niet.

In een tijd waarin sommige opvangorganisaties ervoor kiezen ruildagen en extra opvangdagen af te schaffen, hebben wij bewust gekozen om dit niet te doen. We willen jou de flexibiliteit blijven bieden die je nodig hebt, maar ook moeten we de kwaliteit van onze dienstverlening kunnen garanderen.

Realiseer je dat het ruilen en extra afnemen van opvangdagen een service is die wij bieden, maar niet kunnen garanderen. Wij kunnen niet aan alle verzoeken voldoen. Wij willen benadrukken dat wij altijd zullen proberen ouders tegemoet te komen indien dit mogelijk is. Elke aanvraag voor een incidentele ruildag of incidentele extra opvangdag beoordelen wij op basis van vaste criteria die vastgelegd zijn in onze reglementen. Zo gelden voor iedere aanvraag dezelfde regels. Bij een goedkeuring van de aanvraag kan het en bij een afkeuring zijn er helaas echt geen mogelijkheden.

Het aanvragen van een ruildag of een extra opvangdag kan heel eenvoudig via onze ouderapp Waardse Kids.

Vanaf 5 februari 2024 wijzigen de reglementen voor incidenteel ruilen en het afnemen van een extra dag.  Wij adviseren je de reglementen goed door te lezen. Deze zijn hier te lezen.

Naar het mutatieformulier