Opvangdag wijzigen

Je opvangdag wijzigen?

Wil je de opvangdag van je kind aanpassen? Niet voor een keer, maar voor de komende tijd? Dit kan online via het mutatieformulier.

Incidentele wijziging?

Wil je af en toe een dag wijzigen, of een extra opvangdag aanvragen? Dat kan heel eenvoudig via onze ouderapp Waardse Kids.

Aan het incidenteel ruilen van een opvangdag en het aanvragen van een extra opvangdag zitten een aantal voorwaarden. Deze zijn opgenomen in de reglementen.

Naar het mutatieformulier