Opvangdag wijzigen

Je opvangdag wijzigen?

Structurele wijziging?

Wil je de opvangdag van je kind aanpassen? Niet voor een keer, maar voor de komende tijd? Dit kan online via het mutatieformulier.

Incidentele wijziging/ruildag aanvragen of een extra dag opvang nodig?

Als je kind gebruikt maakt van kinderdagopvang of BSO is het soms nodig om een opvangdag te ruilen of een extra opvangdag aan te vragen. We begrijpen als kinderopvangorganisatie heel goed dat je dit niet zomaar vraagt. Je kind is bij ons van harte welkom, ook buiten de vaste opvangdagen in je contract. We proberen je in dat geval altijd te helpen. Soms is het mogelijk, maar soms helaas ook niet.

In een tijd waarin sommige opvangorganisaties ervoor kiezen ruildagen en extra opvangdagen af te schaffen, hebben wij bewust gekozen om dit niet te doen. We willen jou de flexibiliteit blijven bieden die je nodig hebt, maar ook moeten we de kwaliteit van onze dienstverlening kunnen garanderen.

Realiseer je dat het ruilen en extra afnemen van opvangdagen een service is die wij bieden, maar niet kunnen garanderen. Wij kunnen niet aan alle verzoeken voldoen. Wij willen benadrukken dat wij altijd zullen proberen ouders tegemoet te komen indien dit mogelijk is. Elke aanvraag voor een incidentele ruildag of incidentele extra opvangdag beoordelen wij op basis van vaste criteria die vastgelegd zijn in onze reglementen. Zo gelden voor iedere aanvraag dezelfde regels. Bij een goedkeuring van de aanvraag kan het en bij een afkeuring zijn er helaas echt geen mogelijkheden.

Het aanvragen van een ruildag of een extra opvangdag kan heel eenvoudig via onze ouderapp Waardse Kids.

De volgende reglementen zijn hier te lezen.:

  • afwezig melden van het kind. Let op! Voor KDV en BSO kinderen geldt: Als je je kind niet tijdig afwezig meldt (geldt
    ook voor de vakanties) dan kan deze dag achteraf niet meer op afwezig gezet worden
    en dan kan deze dag ook niet meer geruild worden. 
  • incidenteel ruilen van een vaste opvangdag (alleen voor KDV en BSO. Let op! Als je je kind niet tijdig afwezig meldt (geldt ook voor de vakanties) dan kan deze dag achteraf niet meer op afwezig gezet worden en dan kan deze dag ook niet meer geruild worden. Op vrijdag worden alle aanvragen tot 12 uur bekeken en behandeld. De verzoeken die op vrijdag na 12 uur aangevraagd worden, nemen wij maandag pas weer in behandeling. 
  • afnemen van een extra dag (alleen voor KDV en BSO).

Wij adviseren ouders de reglementen in zijn geheel goed door te lezen!

Naar het mutatieformulier