kinderen spelen met moodboard

Waardse Kids zijn Aardse Kids

Een duurzame kijk op de wereld hoort bij een sector die zich bezighoudt met het welzijn en de ontwikkeling van kinderen. Waardse Kids wil bijdragen aan een leefbare toekomst en neemt stappen om te verduurzamen. Er is nog veel te doen.

Bijdragen aan een duurzame wereld

Steeds meer zien we hierin een taak voor onszelf weggelegd. We voelen als kinderopvangorganisatie onze verantwoordelijkheid. We zijn immers medeopvoeder van de volgende generatie. We willen onze kinderen meegeven dat je zuinig met de aarde om moet gaan om het leefbaar te houden. We geven daarom het goede voorbeeld door zelf zo duurzaam mogelijk te zijn. Sinds begin 2023 werken we hieraan onder de naam Aardse Kids, toepasselijk toch?

Een groene toekomst

Het projectteam Aardse Kids bestaat uit 7 leden en overlegt eens per zes weken. Er worden concrete stappen gezet naar duurzamere kinderopvang. De plannen voor de toekomst zijn groot: verspilling tegengaan, duurzaam (speelgoed, luiers) inkopen en groenere speelpleinen. Door ook de kinderen in onze aanpak te betrekken, kunnen we ook bij hen een groen zaadje planten. Spelenderwijs maken we hen bewust en brengen we ze ‘groene’ gewoontes bij.

Mooie initiatieven

Tot nu toe bracht onze aanpak al diverse praktische duurzame verbeteringen. Zo hebben we nu mini-biebs op bijna alle kinderopvanglocaties en gebruiken we bijvoorbeeld oude autobanden om mee te spelen. Voor de start van een nieuwe locatie met KDV- en BSO-groepen vragen we de andere opvanggroepen om speelgoed, spelletjes en andere spullen die zij niet meer gebruiken. Ook hebben we meubels gepimpt en opnieuw gebruikt. Zo worden spullen hergebruikt en hoeven we minder aan te schaffen. Ook op het Centraal Bureau zijn dit soort stappen gezet. We hebben bij de verhuizing meubels van de vorige gebruiker overgenomen, stimuleren minder printen en minder watergebruik. De komende tijd krijgt verduurzaming ook in onze beleidsvorming een vaste plek. Als leidraad voor een duurzamere kinderopvang gebruikt Waardse Kids de Groene Agenda Kinderopvang.

Artikel over duurzaamheid bij Waardse Kids

Op de website van het Waarborgfonds Kinderopvang staat een leuk artikel over hoe wij bij Waardse Kids zijn gestart met duurzaamheid.

Fantasie gebruiken en zuinig doen

We ontwikkelden twee infographics. Eén beschrijft tips voor de werknemers die op de groep staan, wat je specifiek met kinderen aan duurzaamheid kunt doen. Deze infographic gaat voornamelijk over productgebruik en vermindering van afval en is getiteld: ‘Gebruik je fantasie en creativiteit!’’ De infographic ‘Wees zuinig… met alles!’’ geeft algemene tips voor iedereen op de locaties, zoals tips om energie te besparen.

Bekijk ze hier: