Afspraken met basisscholen vastgelegd

Wij vinden dat  een doorgaande lijn en goede afstemming tussen de school en de kinderopvang de ontwikkeling van alle kinderen ten goede komt. Daarom hebben we met de basisscholen in die kernen waar Waardse Kids opvang biedt een samenwerkingsovereenkomst opgesteld. In deze overeenkomst leggen we de mondelinge afspraken op papier vast zodat alle medewerkers van de school en de kinderopvang ze terug kunnen vinden.

Welke afspraken leggen we vast?

Je hebt verticale overgangen. Dat is van kinderdagopvang of peuteropvang naar de basisschool. En er zijn horizontale overgangen, van de voorschoolse opvang (VSO) naar de basisschool en van de basisschool naar de naschoolse opvang (NSO), samen buitenschoolse opvang (BSO). Voor beide soorten overgangen staan in de samenwerkingsovereenkomst de verantwoordelijkheden en afspraken beschreven om dit zo goed mogelijk te laten verlopen. Ook school-specifieke afspraken komen in de overeenkomst.

In goed overleg

In onze contacten met scholen leggen we de overeenkomst aan hen voor. Op dit moment ligt bij verschillende scholen de samenwerkingsovereenkomst ter bespreking en ondertekening voor. Met een aantal andere basisscholen hebben we de overeenkomst al getekend. Bekijk hier de afspraken in deze overeenkomsten, gerangschikt op plaatsnaam.

Schoonhoven:

 

Bergambacht:

 

Berkenwoude:

 

Lekkerkerk:

 

Polsbroek:

Nog niet allemaal

Staat de school van jouw kind er nog niet bij? Dat kan. We zijn nog druk bezig om met alle basisscholen de gemaakte afspraken op papier vast te leggen. Check het binnenkort nog eens, misschien staat de overeenkomst met jouw school er dan wel bij.

“De overgang tussen school en kinderopvang is prima geregeld. Het is goed dat dit ook formeel is vastgelegd. Zo weet iedereen wat er van hem of haar verwacht wordt.”
Anja, mama van Froukje (9)
Logo Brancheorganisatie Kinderopvang
Logo Centrum voor Jeugd en Gezin
Logo GGD Regio Utrecht
Logo Jeugdfonds Sport & Cultuur
Logo Konnect Ouderapp
Logo GGD Hollands Midden