Een goed pedagogisch beleid

In ons pedagogisch beleid staat hoe wij handelen op de groep. Wij streven ernaar kwalitatieve kinderopvang te bieden in een warme, veilige en gezonde omgeving. Voor de kwaliteit spelen aspecten als huisvesting, veiligheid en gezondheid, personeel,
medezeggenschap en het klachtenreglement een rol. Maar het belangrijkste kwaliteitsaspect is wat ons betreft de pedagogische kwaliteit. Deze komt tot uiting in het pedagogisch beleidsplan en is gebaseerd op een visie op de ontwikkeling van kinderen en op opvoeden.

Een doordacht pedagogisch beleid

We kijken continu kritisch naar onze manier van werken, onze locaties, de inrichting, de speelmaterialen en alle werkprocessen. Wat kan er nog beter, slimmer of leuker? We werken met kinderen vanuit een doordachte, pedagogische visie. Deze hebben we vastgelegd in ons pedagogisch beleid, waarin onder andere onze doelen staan beschreven. Het pedagogisch beleid bepaalt zowel ons handelen als de kaders van ons beleid. Voor alle opvangvormen op de locaties is er een pedagogisch beleid. Ze maken duidelijk hoe we de opvang van je kind vorm geven. Hieronder zijn deze te lezen.

KDV:

 

BSO:

 

Peuteropvang:

“Voor mijn kinderen heb ik veel soorten opvang afgenomen bij Waardse Kids, toen nog Kinderopvang Schoonhoven. Ik heb altijd het gevoel gehad dat alles goed geregeld was. Dat merk je ook aan de sfeer op de groepen. Er valt geen onvertogen woord!”
Denise, mama van Dirk (8), Mark (11) en Remco (13)

Kwaliteit vastgelegd

Op elke locatie geeft iedere groep op zijn eigen manier invulling aan het pedagogisch beleid door een pedagogisch werkplan te schrijven. Regelmatig wordt er per locatie door de GGD een inspectie gedaan. De GGD-inspecteur stelt na zijn bezoek een inspectierapport op. Dit rapport is online beschikbaar zodat je zelf kunt constateren of wij voldoen aan de wettelijke eisen die aan ons worden gesteld.

De inspectierapporten vind je in het Landelijk Register Kinderopvang: www.landelijkregisterkinderopvang.nl

Klacht?

Heb je toch een klacht? Hou deze dan niet voor je, maar deel hem met ons. Wij zullen er alles aan doen om het naar tevredenheid op te lossen. Lees meer over onze klachtenprocedure.

Logo Brancheorganisatie Kinderopvang
Logo Centrum voor Jeugd en Gezin
Logo GGD Regio Utrecht
Logo Jeugdfonds Sport & Cultuur
Logo Konnect Ouderapp
Logo GGD Hollands Midden