Een goed pedagogisch beleid

In ons pedagogisch beleid staat hoe wij handelen op de groep. Wij streven ernaar kwalitatieve kinderopvang te bieden in een warme, veilige en gezonde omgeving. Voor de kwaliteit spelen aspecten als huisvesting, veiligheid en gezondheid, personeel,
medezeggenschap en het klachtenreglement een rol. Maar het belangrijkste kwaliteitsaspect is wat ons betreft de pedagogische kwaliteit. Deze komt tot uiting in het pedagogisch beleidsplan en is gebaseerd op een visie op de ontwikkeling van kinderen en op opvoeden.

Minder leuke situaties

Soms gebeuren er minder leuke situaties thuis. Kinderen hebben daar last van en dat is vaak merkbaar op de opvang. Het is voor ons dan ook belangrijk om signalen te herkennen om een kind te kunnen helpen. Onderstaande documenten helpen daarbij.

“Voor mijn kinderen heb ik veel soorten opvang afgenomen bij Waardse Kids, toen nog Kinderopvang Schoonhoven. Ik heb altijd het gevoel gehad dat alles goed geregeld was. Dat merk je ook aan de sfeer op de groepen. Er valt geen onvertogen woord!”
Denise, mama van Dirk (8), Mark (11) en Remco (13)

Kwaliteit vastgelegd

Op elke locatie geeft iedere groep op zijn eigen manier invulling aan het pedagogisch beleid door een pedagogisch werkplan te schrijven. Regelmatig wordt er per locatie door de GGD een inspectie gedaan. De GGD-inspecteur stelt na zijn bezoek een inspectierapport op. Dit rapport is online beschikbaar zodat je zelf kunt constateren of wij voldoen aan de wettelijke eisen die aan ons worden gesteld.

De inspectierapporten vind je in het Landelijk Register Kinderopvang: www.landelijkregisterkinderopvang.nl

Klacht?

Heb je toch een klacht? Hou deze dan niet voor je, maar deel hem met ons. Wij zullen er alles aan doen om het naar tevredenheid op te lossen. Lees meer over onze klachtenprocedure.

Logo Brancheorganisatie Kinderopvang
Logo Centrum voor Jeugd en Gezin
Logo GGD Regio Utrecht
Logo Jeugdfonds Sport & Cultuur
Logo Konnect Ouderapp
Logo GGD Hollands Midden