Rups speeltoestel

Privacy beleid

De Waardse Kids Kinderopvang heeft persoonsgegevens van jou en je kind nodig om de opvang te kunnen verzorgen. Hoe wij omgaan met de bescherming van je gegevens hebben wij vastgelegd in het Privacy verklaring / Cookie Policy.

Hier vind je De AVG Verklaring van Waardse Kids Kinderopvang 2022

Privacy verklaring / Cookie Policy

Waardse Kids Kinderopvang, gevestigd aan Marconiplein 1, 2871 JG te Schoonhoven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

Contactgegevens

Waardse Kids Kinderopvang
Meidoornstraat 3e, 2861 VH  Bergambacht
0182 – 38 74 74
info@waardsekids.nl
www.waardsekids.nl
Elisabeth van den Dool is de Functionaris Gegevensbescherming bij Kinderopvang Schoonhoven. Zij is te bereiken via elisabeth.vanden.dool@waardsekids.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Waardse Kids Kinderopvang verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Voor- en achternaam
 • BSN nummer
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatie gegevens
 • Gegevens over je activiteiten op onze website
 • Gegevens over je surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Lijst met je contactgegevens via een app
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Waardse Kids Kinderopvang verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • afhandelen van je betaling.
 • verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
 • bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • je de mogelijkheid bieden een account aan te maken.
 • om goederen en diensten bij je af te leveren.
 • om je gedrag op de website te analyseren om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • je surfgedrag te volgen over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.
 • je persoonsgegevens te verwerken als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@waardsekids.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Waardse Kids Kinderopvang neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Waardse Kids Kinderopvang) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en verwijderen persoonsgegevens wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de hierboven beschreven doeleinden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Waardse Kids Kinderopvang deelt je persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Waardse Kids Kinderopvang blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Waardse Kids Kinderopvang en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@waardsekids.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek. Waardse Kids Kinderopvang wil  jeer tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Waardse Kids Kinderopvang neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk heeft dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact op met ons centraal bureau of per mail via elisabeth.vanden.dool@waardsekids.nl.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Waardse Kids Kinderopvang gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Waardse Kids Kinderopvang gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die je surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:
Naam    Geplaatst door        Waarvoor gebruikt                                  Levensduur
_utma   Google Analytics      Analyseert hoe vaak iemand de site bezoekt      onbeperkt
_utmc   Google Analytics      Analyseert hoe lang iemand de site bezoekt       sessie
_utmt   Google Analytics      Analyseert welke acties iemand uitvoert             sessie
_utmv   Google Analytics     Classificeert de bezoeker                                         sessie
_utmz   Google Analytics     Analyseert hoe iemand op de site is gekomen    sessie
Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.
In de inhoud van onze pagina’s kan gebruik worden gemaakt van content die op andere sites wordt gehost. Dit wordt ontsloten door middel van bepaalde codes (embedded content). Denk hierbij aan bijvoorbeeld YouTube video’s. Deze codes maken vaak gebruik van cookies. Wij hebben echter geen controle op wat deze derde partijen met hun cookies doen.
Het kan voorkomen dat via onze websites cookies worden geplaatst door anderen, waarvan Waardse Kids Kinderopvang niet altijd op de hoogte is. Kom je op onze website onvoorziene cookies tegen die je niet kunt terugvinden in ons overzicht? Laat het ons weten via info@waardsekids.nl. Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de derde partij en vragen welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookies is en op welke manier ze je privacy gewaarborgd hebben.
Wij zullen deze verklaringen af en toe aan moeten passen, bijvoorbeeld wanneer onze we onze website aanpassen of de regels rondom cookies wijzigen. Je kunt deze webpagina raadplegen voor de laatste versie.

Nog vragen?

Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben neem dan contact op met info@waardsekids.nl of elisabeth.vanden.dool@waardsekids.nl.