Kinderen klimmen op klimrek. De Oudercommissie adviseert over veiligheid op onze locaties.

Oudercommissie

De oudercommissie behartigt de belangen van de ouders binnen de organisatie van Waardse Kids Kinderopvang en Kinderopvang Polsbroek, zowel voor de kinderdagopvang, de buitenschoolse opvang als de peuteropvang. Zij is een belangrijke gesprekspartner voor directie en management om gezamenlijk de kwaliteit te bewaken en ervoor te zorgen dat Waardse Kids in kan springen op vragen en behoeftes van ouders.

Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden?

De belangrijkste verantwoordelijkheid van de oudercommissie is het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de opvang en door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan het management en de directie van de opvang. Het recht op advies is bij de Wet Kinderopvang geregeld.

Thema’s

De oudercommissie komt 6 tot 8 keer per jaar bij elkaar. Thema’s die worden besproken zijn bijvoorbeeld het pedagogisch beleid, veiligheid en gezondheid, communicatie, activiteiten, tarieven, openingstijden, klachten, procedures en huisvesting.

Waar houdt de oudercommissie zich o.a. mee bezig:

Hieronder lees je enkele voorbeelden:
  • advies geven over het pedagogisch beleid en voedingsbeleid;
  • advies geven over zaken als veiligheid en gezondheid op de locaties;
  • wensen van ouders rondom de opvang onder de aandacht brengen.

Wie zitten er in de oudercommissie?

De oudercommissie bestaat uit gemiddeld zeven ouders van de kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en peuteropvang.

Nieuwe leden gezocht

Lijkt het jou ook leuk om meer betrokken te zijn bij de opvang van je kind(eren)? Meld je dan nu bij ons aan.
Dit kan door een mail te sturen naar oc@waardsekids.nl. Voor meer informatie, vragen of suggesties over wat de oudercommissie doet kun je natuurlijk ook contact met ons opnemen.
Door lid te worden:
  • heb je inbreng op het beleid van de kinderopvang;
  • werk je mee aan de kwaliteit van de opvang;
  • doe je leuke contacten op met andere ouders van de kinderopvang.
Wij vragen:
  • je aanwezigheid tijdens de 6 tot 8 vergaderingen per jaar;
  • +/- 2 tot 3 uur per maand inzet voor diverse zaken waarbij de tijd naar eigen inzicht in te delen is.