Kinderen klimmen op klimrek. De Oudercommissie adviseert over veiligheid op onze locaties.

Oudercommissie

De oudercommissie behartigt de belangen van de ouders binnen de organisatie van Waardse Kids Kinderopvang en Kinderopvang Polsbroek, zowel voor de kinderdagopvang, de buitenschoolse opvang als de peuteropvang. Zij is een belangrijke gesprekspartner voor directie en management om gezamenlijk de kwaliteit te bewaken en ervoor te zorgen dat Waardse Kids in kan springen op vragen en behoeftes van ouders.

Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden?

De belangrijkste verantwoordelijkheid van de oudercommissie is het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de opvang en door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan het management en de directie van de opvang. Het recht op advies is bij de Wet Kinderopvang geregeld.

Thema’s

De oudercommissie komt 6 tot 8 keer per jaar bij elkaar. Thema’s die worden besproken zijn bijvoorbeeld het pedagogisch beleid, veiligheid en gezondheid, communicatie, activiteiten, tarieven, openingstijden, klachten, procedures en huisvesting.

Waar houdt de oudercommissie zich o.a. mee bezig:

Hieronder lees je enkele voorbeelden:
  • advies geven over het pedagogisch beleid en voedingsbeleid;
  • advies geven over zaken als veiligheid en gezondheid op de locaties;
  • wensen van ouders rondom de opvang onder de aandacht brengen.

Wie zitten er in de oudercommissie?

De oudercommissie in Schoonhoven bestaat uit gemiddeld zeven ouders die gebruik maken van de kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en/of peuteropvang in Schoonhoven.

De oudercommissie in Polsbroek bestaat uit gemiddeld vijf ouders die gebruik maken van de kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en/of peuteropvang in Polsbroek.

De Oudercommissie van Waardse Kids Schoonhoven zoekt nieuwe leden!

Wil je als ouder van Waardse Kids meer betekenen voor de toekomst van je kind? En voor heel wat andere kinderen in Schoonhoven? De Oudercommissie van Waardse Kids in Schoonhoven zit te springen om mensen zoals jij! Want jouw mening als ouder is voor ons heel waardevol. Want wist je dat je door mee te denken kan zorgen voor kinderopvang die meebeweegt met de veranderende maatschappij. Dus vind je het leuk om mee te praten over het beleid van de kinderdagopvang, BSO en peuteropvang voor de locaties in Schoonhoven? En zou je na willen denken over verbeteringen binnen de Waardse Kids? Meld je aan als lid van de oudercommissie Schoonhoven van Waardse Kids Kinderopvang. Het kost niet heel veel tijd, we vergaderen maar 6x per jaar en soms moeten er documenten doorgenomen worden. Voor een volledig overzicht van alle locaties in Schoonhoven en meer informatie over Waardse Kids in het algemeen kun je verder rondkijken op onze website.

Ben je geinteresseerd? Stuur ons een mail op ocschoonhoven@waardsekids.nl

Door lid te worden:
  • heb je inbreng op het beleid van de kinderopvang;
  • werk je mee aan de kwaliteit van de opvang;
  • doe je leuke contacten op met andere ouders van de kinderopvang.
Wij vragen:
  • je aanwezigheid tijdens de 6 tot 8 vergaderingen per jaar;
  • +/- 2 tot 3 uur per maand inzet voor diverse zaken waarbij de tijd naar eigen inzicht in te delen is.