Hou 1,5 meter afstand!

Coronaproof kinderopvang

Ook wij hebben maatregelen moeten nemen om in deze coronatijd verantwoord kinderopvang te kunnen bieden.  Hieronder vind je alle informatie hierover overzichtelijk op een rijtje.

 

Uiteraard vragen we ook van jou als ouder dat je rekening houdt met de algemene omgangsvormen in coronatijd. Bijvoorbeeld door je te houden aan de 1,5 meter afstand. Niet alleen richting de medewerkers, maar ook in relatie tot andere ouders. Bijvoorbeeld in de hal bij het ophalen.

Welke maatregels gelden er?

Voor alle locaties gelden de Voorzorgsmaatregelen kinderopvang. Daarbij volgen wij het Protocol veiligheid en hygiene kinderopvang. We gebruiken onderstaande beslisbomen om te bepalen of een kind wel of niet naar de opvang mag komen:

Beslisboom kind 0 jaar t/m 12 jaar

Wij hanteren het Protocol Kinderopvang en Covid 19. Dit protocol is opgesteld door de Brancheorganisatie Kinderopvang, de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang en BOinK.

Krijg ik een vergoeding van de overheid?

Op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB), die de uitbetaling van de vergoeding van de eigen bijdrage kinderopvang van ouders verzorgt, kun je informatie vinden over de vergoeding, de wijze waarop het bedrag is berekend en wat je kunt doen als je het niet eens bent met het bedrag. Daarnaast geeft de website een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden.