Hou 1,5 meter afstand!

Coronaproof kinderopvang

Ook wij hebben maatregelen moeten nemen om in deze coronatijd verantwoord kinderopvang te kunnen bieden.  Hieronder vind je alle informatie hierover overzichtelijk op een rijtje.

 

Uiteraard vragen we ook van jou als ouder dat je rekening houdt met de algemene omgangsvormen in coronatijd. Bijvoorbeeld door je te houden aan de 1,5 meter afstand. Niet alleen richting de medewerkers, maar ook in relatie tot andere ouders. Bijvoorbeeld in de hal bij het ophalen.

Noodopvang

Momenteel zijn onze BSO locaties nog steeds gesloten voor reguliere opvang tot ten minste 15 maart. Wij zijn voor BSO alleen geopend voor noodopvang voor ouders met cruciale beroepen. En dan ook alleen als je echt opvang nodig hebt om dit beroep uit te oefenen. Hier kun je lezen wanneer je recht hebt op noodopvang.

Heb je recht op noodopvang en noodopvang nodig, maar er nog geen gebruik van gemaakt, dan verzoeken we je contact op te nemen met het centraal bureau via mail: info@waardsekids.nl of telefonisch op 0182-387474. Zij noteren enkele gegevens, waarna je
door een leidinggevende teruggebeld wordt. Zodra de leidinggevende akkoord heeft gegeven, wordt de noodopvang geregeld en in gang gezet.

Welke maatregelen gelden er?

Voor alle locaties gelden de Voorzorgsmaatregelen kinderopvang. Daarbij volgen wij het Protocol Kinderopvang 8 februari 2021 dat is opgesteld door de Brancheorganisatie Kinderopvang, de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang en BOinK. We gebruiken onderstaande beslisbomen om te bepalen of een kind wel of niet naar de opvang mag komen:

Beslisboom kind 0 jaar t_m groep 8 – 120221

De Informatiebrief ouders Waardse Kids ontvang je als er op de groep van je kind een corona besmetting is geconstateerd.

Krijg ik een vergoeding van de overheid?

Op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB), die de uitbetaling van de vergoeding van de eigen bijdrage kinderopvang van ouders verzorgt, kun je informatie vinden over de vergoeding, de wijze waarop het bedrag is berekend en wat je kunt doen als je het niet eens bent met het bedrag. Daarnaast geeft de website een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden.