Hou 1,5 meter afstand!

Coronaproof kinderopvang

Ook wij hebben maatregelen moeten nemen om in deze coronatijd verantwoord kinderopvang te kunnen bieden.  Hieronder vind je alle informatie hierover overzichtelijk op een rijtje.

 

Uiteraard vragen we ook van jou als ouder dat je rekening houdt met de algemene omgangsvormen in coronatijd. Bijvoorbeeld door je te houden aan de 1,5 meter afstand. Niet alleen richting de medewerkers, maar ook in relatie tot andere ouders. Bijvoorbeeld in de hal bij het ophalen.

Welke maatregelen gelden er?

Voor alle locaties gelden de Voorzorgsmaatregelen kinderopvang. Daarbij volgen wij het Protocol Kinderopvang 9 juli 2021 dat is opgesteld door de Brancheorganisatie Kinderopvang, de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang en BOinK. We gebruiken onderstaande beslisbomen om te bepalen of een kind wel of niet naar de opvang mag komen:

Beslisboom 0 jaar t_m groep 8 – BOinK AJN RIVM_ 170821.pdf

Wanneer moet je kind getest worden? Dit kun je lezen in het document testen en quarantaine

Maatregelen per locatie

Voor alle kinderdagopvang en BSO groep geldt dat er momenteel niet geruild kan worden. Dat is om de volgende redenen:

We hebben er regelmatig mee te maken dat kinderen in quarantaine moeten en dan afwezig zijn. Ook als een kind klachten heeft moet het thuis blijven. Er zijn dus meer kinderen een dag of langer afwezig. We kunnen dus veel aanvragen voor het ruilen van een niet afgenomen opvangdag verwachten. Met de krappe personele bezetting moeten we dan altijd nee zeggen.

Wel bieden we extra opvang. Dit doen we bij voorkeur ook alleen als een ouder het echt nodig heeft. Als we ook zouden zeggen dat het afnemen van een extra opvangdag niet kan, sluiten we voor die ouders die het wel nodig hebben dat ook uit.

Met deze afweging hebben we zo het besluit genomen. De inkomsten voor de enkele extra opvangdag die nu afgenomen wordt is daarbij niet van doorslaggevende aard.

Per locatie zijn er specifieke maatregelen getroffen. Deze zijn hieronder per locatie beschreven.

Krijg ik een vergoeding van de overheid?

Op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB), die de uitbetaling van de vergoeding van de eigen bijdrage kinderopvang van ouders verzorgt, kun je informatie vinden over de vergoeding, de wijze waarop het bedrag is berekend en wat je kunt doen als je het niet eens bent met het bedrag. Daarnaast geeft de website een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden.

Vanaf 19 april is de BSO ook weer open gegaan. Dit houdt in dat als je kind niet naar de opvang kan komen als het kind getest moet worden en/of in quarantaine moet, de kosten van de gemiste dag(en) niet gecompenseerd worden.