Nieuws

Samenwerkingsovereenkomst met basisscholen

Afspraken met basisscholen vastgelegd

Omdat wij vinden dat de ontwikkeling van alle kinderen gebaat is bij goede interprofessionele afstemming en een doorgaande lijn, gaan we met de basisscholen in die kernen waar Waardse Kids opvang biedt een samenwerkingsovereenkomst aan. In deze samenwerkingsovereenkomst leggen we de mondelinge afspraken op papier vast zodat alle medewerkers van de school en de kinderopvang ze terug kunnen vinden.

 

Welke afspraken leggen we vast?
Je hebt verticale overgangen. Dat is van kinderdagopvang of peuteropvang naar de basisschool. En er zijn horizontale overgangen, van de voorschoolse opvang (VSO) naar de basisschool en van de basisschool naar de naschoolse opvang (NSO), samen buitenschoolse opvang (BSO). Voor beide soorten overgangen staan in de samenwerkingsovereenkomst de verantwoordelijkheden en afspraken beschreven om dit zo goed mogelijk te laten verlopen. Ook school-specifieke afspraken komen in de overeenkomst.

 

Inzien?

Ben je geïnteresseerd in de afspraken die we maakten om de overdracht van je kind zo veilig mogelijk te maken? Bekijk dan op de site de overeenkomsten die we sloten met de verschillende basisscholen.